269 – Stralend in het duister

Stralend in het duister

Stralend in het duister vertelde eens van Hem,
lichtend en vol luister, de ster van Bethlehem.
En wijze mannen kwamen, zij brachten Gode eer,
bogen zich toen voor het Kindje neer.
Want in dat Kindje, zo teder , zo kleen,
voor alle mensen Gods liefde verscheen.
In Hem toch vond die liefde een woning weer op aard`,
een woning weer op aard`.

Maar ook in dit heden – door zijn apostelschaar-
wordt, als in `t verleden, Gods liefde openbaar.
En die in hen geloven, die brengen Gode eer,
buigen vol aanbidding zich terneer.
Komt. Laat ons zingen een vrolijk lied,
wijl God ook heden zijn liefde ons biedt.
In mensen wil Hij tonen zijn leven weer op aard`,
Zijn leven weer op aard`.

</table. Geen media