270 – Uit der Eng’len monden

Uit der Eng’len monden

Uit der Eng’len monden klonk in Kerstfeestnacht:
hoort de blijde boodschap, ‘t heil is aangebracht!
Christus is geboren, Kindje teer en klein,
wil uit louter liefde uwe redder zijn.
Refrein

Tot in alle heem’len prijs en roem Hem kroont;
in de komst van Jezus God zijn liefde toont!
Klinke nu in koren der verlosten stem,
word’ uit kindermonden lof gebracht aan Hem.
Refrein

Dat wij Jezus minnen, minnen telkens meer;
Vaders liefde zond Hem, Hij ons aller Heer.
Om de mens te redden, werd Hij ons gelijk;
o, dat elk Hem diene, strijdend voor zijn Rijk.
Refrein

Amen, amen.

Refrein:
Hoort de hemelkoren, zingen gloria.
Onze God zij ere, Hem ons loflied ga.
Onze God zij ere, looft Hem ‘t zalig koor,
in de Zoon der liefde Hij ons heil beschoor.

</table. Geen media