273 – Het jaar ging stil ten einde

Afspelen

 

 

Het jaar ging stil ten einde

Het jaar ging stil ten einde,
wees gij ook stil, mijn hart,
en leg in ’s Vaders handen
uw vreugde en uw smart.
Wat ’t nieuwe jaar moog’ brengen,
’t zij vreugde dan, of leed,
wie vasthoudt aan Gods trouwe,
zich goed geborgen weet.

Waarom toch zoveel lijden,
en zoveel tegenspoed?
Waarom dat plot’sling scheiden,
dat zoveel pijn ons doet?
Zo menig oog gebroken,
zo meen’ge mond reeds stom,
verscheurend de teerste banden,
waarom, mijn hart, waarom?

Gij vragend hart, in angste,
weet, ’t antwoord is gewis,
dat gij niet zoudt vergeten,
dat hier uw plaats niet is.
Heiland Jezus heeft u
uit duizenden gezocht;
u ’t burgerrecht van Sion
met eigen bloed gekocht!

Ja, ’s levens strijd is moeilijk,
met tranen wordt gezaaid;
wie volhoudt, die bedenke,
dat hij met vreugd’ eens maait.
Blijf, Vader, onze Helper,
geef ’t hart standvastigheid,
de ziele dit vertrouwen:
Mij wacht de heerlijkheid.

melodie met toestemming Rainer Schröter