274 – Het jaar is wel ten einde

Afspelen

 

 

Het jaar is wel ten einde

Het jaar is wel ten einde,
maar uwe liefde niet;
nog zeeg’nen uwe handen,
nog Gij genade biedt.
Geluk en eer verdwijnen,
en ‘t aardse goed vergaat;
doch die U toebehoren,
het licht s Zoons opgaat.
doch die U toebehoren,
het licht s Zoons opgaat.

Het jeugdig vuur zal doven,
de kracht des mans vergaat.
Doch dat zal zeker blijven,
wat in uw liefde staat.
Een jaar is weer vervlogen,
het nieuwe breekt nu aan;
doch waar Gij zijt mijn Leidsman,
kan ‘k vrolijk verder gaan.
doch waar Gij zijt mijn Leidsman,
kan ‘k vrolijk verder gaan.

Weer ligt een jaar nu achter,
ik zie mijn zondenschuld;
en smeek U, lieve Vader:
Wees met genâ vervuld,
dat Gij, zo vol erbarmen,
mijn weg in U bewaar;
mij dek’ met uw genade,
ook in het nieuwe jaar.
mij dek’ met uw genade,
ook in het nieuwe jaar.

melodie met toestemming Rainer Schröter