276 – ‘t Oude jaar is opgenomen

‘t Oude jaar is opgenomen

‘t Oude jaar is opgenomen
in der eeuwen rij;
‘t nieuwe willen wij betreden,
dienend zij aan zij!
Refrein

Bracht naast vreugd, ook strijd en tranen,
ons het oude jaar,
wij getuigen uit ervaring:
God hielp wonderbaar.
Refrein

Wat het nieuwe jaar ons brenge,
voor- of tegenspoed,
dicht bij Jezus te vertoeven,
blijv’ ons hoogste goed.
Refrein

Refrein:
Hoopvol (hoopvol) gaan wij voorwaarts
‘t nieuwe (‘nieuwe) jaar weer in;
volgend, waar d’ Apost’len voorgaan,
met hen meer één van Geest en zin.
Ja, volgend, waar d’ apost’len voorgaan,
met hen meer een van Geest en zin.

Geen media