277 – Geef, o Vader, uwe krachten

Geef, o Vader, uwe krachten

Geef, o Vader, uwe krachten,
bidden wij, voor `t nieuwe jaar.
Wat ons ook weer staat te wachten,
sta ons bij ook in gevaar.
Wilt Gij, Heer, ons steeds gedenken
en in liefde gadeslaan;
dat wij naar uw wille leven,
dat wij uwe weg steeds gaan.

Laat het zijn een jaar van vrede,
liefde, arbeid en geduld;
dat uw heil`ge Geest steeds weder
dan geheel ons hart vervult.
Wil ons met uw hulp nabij zijn,
neem `t erkennend harte aan;
apostolisch wij dan leven
in `t oprecht met Jezus gaan.

Geen media