278 – Omgordt u de lenden

Omgordt u de lenden

Omgordt u de lenden, houdt brandend de lamp,
zijt nuchter en waakzaam, steeds vaardig ten kamp!
Zeer ernstig en dringend dit woord heden klinkt,
en diep in het hart der geloofskind’ren dringt.
Omgordt u de lenden, sluit dicht u aanéén,
met Jezus Apost’len steeds voorwaarts getreên!

Wat u wedervare in ‘t jaar, dat begint,
bij alles u sterke: Ik weet mij Gods kind.
In ‘t strijdperk des levens omsteld en behoed,
door ‘t woord der Apost’len gesterkt en gevoed!
Volhardt in ‘t geloven, neemt op dan uw kruis,
tevree en verheugd met uw plaats in Gods huis.

Geen media