279 Wat de toekomst brenge moge

Wat de toekomst brenge moge

Wat de toekomst brenge moge,
mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus mijn ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen
met een ernstig kalme moed.

Heer, ik wil uw goedheid loven,
al begrijpt mijn hart U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie ik vroeg U niet waarom;
eenmaal zie ik al uw luister
als ik in uw hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen,
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet.
Wil mij als een kind behand`len,
dat alleen de weg niet vindt;
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Geen media