280 – Sion, Sion, stad des Heren

Sion, Sion, stad des Heren

Sion, Sion, stad des Heren,
heft nu uw triomflied aan!
Voegt u saâm en vormt u rijen,
meldt nu luid Gods grote daân.
Ziet, vol liefd’ en zondaarsmin,
trekt uw Koning tot u in.

Ja, verhoogt voor Hem de poorten,
maakt u op en wordt verlicht;
dat Hij Zich van u niet wende,
U verbergt zijn aangezicht.
brengt Hem ere, maakt Hem baan,
dat Hij tot u in kan gaan.

Geen media