281 – Sion, wil de poort verhogen

Sion, wil de poort verhogen

Sion, wil de poort verhogen,
zie uw Koning komt met vreê..
Geef Gods Zoon de hoogste ere,
Hij brengt ’s Vaders zegen mee.
Zie uw Heiland treedt nu nader,
roep een blij hosanna uit.
Breng eerbiedig Hem uw groeten,
Sions, volk, gij ’s Heren Bruid.
Breng eerbiedig Hem uw groeten,
Sions, volk, gij ’s Heren Bruid.

Hosianna, wees gezegend,
Gij, die komt in ’s Heren naam.
In U is de geest des Vaders,
woont Gods liefd’ en vreê tezaam.
Ja, Gods liefde wilt Gij schenken,
stromen zegen zendt Gij neer.
Sion, kniel vol eerbied neder,
buigt u voor uw God en Heer.
Sion, kniel vol eerbied neder,
buigt u voor uw God en Heer.

Vader, bidden wij tezamen,
zie ons in genade aan!
Waar Gij komt en zoekt uw wezen,
kan niet een van ons bestaan.
’t Eigen hart moet zich verklagen,
ach, hoe drukt die schuld ons neer;
wij, uw kind’ren, wij belijden
ons tekort: Gená, o Heer.
wij, uw kind’ren, wij belijden
ons tekort: Gená, o Heer.

Geen media