283 – Als ‘k aan de doornenkroon denk

Als ‘k aan de doornenkroon denk

Als ‘k aan de doornenkroon denk,
gedrukt, Heer, op uw hoofd,
wordt al het licht der wereld
voor mijn gezicht gedoofd.

Want al die scherpe doornen
hebt Gij voor mij doorstaan,
en al dat bitter lijden
voor mij toch ondergaan.

De vrucht van al uw lijden,
van ’t off’ren van uw bloed,
is ons: een diepe vrede,
daarvoor hebt Gij geboet.

Geen media