285 – Hoort, de stem van eeuw’ge liefde

Hoort, de stem van eeuw’ge liefde

Hoort, de stem van eeuw’ge liefde
schalt van Golgotha met macht;
o, dat z’ u tot Jezus voere,
geeft toch op die stemme acht.
Refrein

Welk een zielsgenot in ’t harte,
hier is wat ons zalig maakt;
want van ’t kruis straalt nu de zonne,
’t liefdelicht van God genaakt.
Refrein

Liefdelicht ook ons gegeven,
Jezus, der gemeenterots,
brengt ons heil en ’t eeuwig leven
door d’ Apost’len, dienaars Gods.
Refrein

Refrein:
Halleluja, halleluja,
Jezus roept: Het is volbracht!
Jezus roept: Het is volbracht!
Amen.

Geen media