287 – Weet gij? Jezus onze Heiland

Weet gij? Jezus onze Heiland

Weet gij? Jezus onze Heiland,
kruist men, kruist men telkens weer.
Hem de Godszoon, Hem de Heiland,
rooft men dagelijks zijn eer.
Heer, zo vraagt het harte angstig.
Heer, zou ik het kunnen zijn?
Doe ik Hem de kruisdood lijden,
Hem de Losser, Heiland mijn?

Ja, gij kunt uw Jezus kruisen,
Hem, die u ten leven is;
kunt Hem weer met woord en daden
lijden doen, o droefenis!
Zie uw twijfel, zie uw ‘zou wel’
uw ‘niet doen wat Hij u zegt’,
doet Hem, eerst’ling, smarte lijden,
Hem opnieuw aan ‘t kruishout hecht.

Ongehoorzaamheid en lauwheid,
‘t doen naar eigen wil en zin,
doen uw Heiland heden lijden,
voert Hem nu de dood weer in.
Laat dit woord op ‘t hart u binden,
gij Hem niet meer lijden doet;
tracht in zijne Geest te leven,
‘t eind, o eerst’ling, is dan goed.

Geen media