288 – Wil toeven, Heer

Afspelen

 

 

Wil toeven, Heer

Wil toeven, Heer, de avond breekt ras aan,
dra is de tijd van ‘t hierzijn heengegaan.
Als ‘t al m’ ontvalt en ieder steunpunt vliedt,
Gij, trouwe helper! Gij begeeft mij niet!

Hoe snel, Heer, toch de levensavond daalt,
alras ontbindt wat nog in schoonheid praalt;
al ‘t aardse toch verbleekt, wordt dof, verschiet,
Onwankelbare! Gij begeeft mij niet.

Kom als de Arts, die alle ziekte heelt,
als trouwe Vriend, die alle kommer deelt;
kom als mijn heil, dat Gods genâ mij biedt,
Gij, mijn Verlosser! O, begeef mij niet.

Breekt eens mijn oog, dat dan uw woord ook mij
door ‘t donker dal des doods ten lichtbaak zij;
de vrees des doods bij ‘t licht des Levens vliedt.
Gij, Heiland Jezus! Gij begeeft mij niet.

melodie met toestemming Rainer Schröter