290 – Daar juicht een toon

Daar juicht een toon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zone Gods is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die met geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood of helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan;
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Geen media