292 – Halleluja, ja verrezen

Halleluja, ja verrezen

is de Heer, de sterke Held!
Hij, Gods Zoon, verbrak de kluisters,
heeft des vijands macht geveld.
Ja, verrezen is mijn Heiland,
d’ oude slang ligt neergeveld.
Ja, verrezen is mijn Heiland,
d’ oude slang ligt neergeveld.

Halleluja, ja verrezen
is de Heer, ons aller Hoofd;
geeft gewis het eeuwig leven,
ieder, die in Hem gelooft.
Ja, verrezen is mijn Heiland,
niets die waarheid mij ontrooft.
Ja, verrezen is mijn Heiland,
niets die waarheid mij ontrooft.

Halleluja, ja verrezen
is mijn Heer, ik weet, Hij leeft;
‘k mag Hem zien in zijn Apost’len,
in wie Hij -de Godszoon- leeft.
Ja, verrezen is mijn Heiland,
voor wie dood en helle beeft.
Ja, verrezen is mijn Heiland,
voor wie dood en helle beeft.

Geen media