293 – Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Afspelen

 

 

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Ik weet dat mijn Verlosser leeft;
o, welk een vreugde mij dit geeft! (Jezus leeft t!)
Hij leeft, de macht des doods vergaat; (Jezus leeft !)
Hij leeft, zijn leven in mij staat.
Refrein

Hij leeft, zijn liefde mij omringt,
Hij bidt voor mij, zijn liefd’ Hem dringt; (Jezus leeft !)
Hij leeft, die mijne ziel behoedt (Jezus leeft t!)
en haar met hemelspijze voedt.
Refrein

In Hem is Gods genâ mijn loon;
mijn ziele, juich, verhoog de Zoon, (Jezus leeft !)
die was en is en wezen zal; (Jezus leeft !)
Hem love dan het gans heelal!
Refrein

Refrein:
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft;
halleluja, mijn Jezus leeft!

melodie met toestemming Rainer Schröter