294 – Juicht, eerstelingen, verheugt u

Afspelen

 

 

Juicht, eerstelingen, verheugt u

Juicht, eerstelingen, verheugt u van harte;
dankt nu de Heer, die het leven ons gaf.
Prijst Hem, laat blijde weerklinken en schallen:
Jezus, de held stond weer op uit het graf.
Jezus, de held stond weer op uit het graf.

Vrede zij met u! Deez’ kost’lijke woorden
klinken tot ieder, ook nog in deez’ tijd,
door ’t ambt der zending, in ’t laatste der dagen:
komt, allen is nog ontkoming bereid.
komt, allen is nog ontkoming bereid.

Mocht toch dit troostwoord uw harte doordringen:
God gaf zijn leven op aard’ in zijn Zoon.
Zalig de ziel die dit woord kan geloven:
waarlijk, Hij leeft, en regeert van zijn troon.
waarlijk, Hij leeft, en regeert van zijn troon.

Sterk ons geloven, help kampen en strijden,
leer ons, o Vader, uw wegen te gaan;
tot w’ in de schoot er liefde verrijzen
en voor uw Zoon in zijn heerlijkheid staan.
en voor uw Zoon in zijn heerlijkheid staan.

melodie met toestemming Rainer Schröter