295 – Triomf! d’Immanuël verrijst

Triomf! d’Immanuël verrijst

Triomf! Triomf! d’ Immanuël
verrijst, de macht van dood en hel
moet voor zijn grootheid bukken!
Lof, eer de Held, Die overwon,
Die ons met God verzoenen
kon, en aan de dood ontrukken.

Triomf! triomf! Hij zegepraalt,
de volle losprijs is betaald,
de kwijtbrief afgegeven.
God spreekt van zijn genadetroon:
Voor u het offer van Mijn Zoon,
Hij leeft, en gij zult leven!

Geen media