297 – Ten hemel steeg opnieuw de Heer

Afspelen

 

 

Ten hemel steeg opnieuw de Heer

Ten hemel steeg opnieuw de Heer,
en keerde tot zijn Vader weer
in d’ eeuw’ge vredewoning.
Die wonderbare Zegensheld,
die Overwinnaar van ‘t geweld,
heerst eeuwig door als Koning.
Refrein

Hem dient het ganse eng’lenheir,
Hij Heerst alom als Oppereer,
in hemel en op aarde.
Wijl Hij, met majesteit en macht,
opnieuw Gods rijk op aarde bracht,
de Vader ons verklaarde.
Refrein

Refrein:
Machtig, krachtig,
heerst Gij over dood en leven,
wilt Gij, Jezus, ‘t eeuwig leven
aan ons geven.

melodie met toestemming Rainer Schröter