298 – De Trooster, die de Heer ons gaf

De Trooster, die de Heer ons gaf

De Trooster, die de Heer ons gaf
op d’ eerste pinksterdag,
werkt nòg de arbeid Gods met macht
en ongekende kracht.
Refrein

Die Geest, die elk indachtig maakt,
zal, tot de Dag genaakt,
ons helpen, leiden, altijd weer,
tot prijs van God, de Heer.
Refrein

Die goede, reine, heil’ge Geest,
is steeds tot hulp geweest
van elk, die, zwak in eigen kracht,
in God zijn taak volbracht.
Refrein

Die Geest zal ’t zijn, die allen leidt
tot ’t Godsvolk is bereid,
en ’t luide klinkt: Verkoren schaar
bruid-Gods, uw Heer is daar!
Refrein

Refrein:
De leiding van de heil’ge Geest,
die troost, bezielt, geneest,
zal bij ons blijven tot de stond’
dat Jezus wederkomt!

Geen media