299 – Heilige Geest, door de Vader gezonden

Heilige Geest, door de Vader gezonden

Heilige Geest, door de Vader gezonden,
goddelijk licht op het donkerste pad,
hoe vriend’lijk leidt Gij het Godsvolk op aarde,
dat U erkent als een hemelse schat.
Dat U erkent als een hemelse schat.

Gij zijt, van Christus, als hulp ons gegeven,
wijl G’ ons op wegen van waarheid steeds voert,
in heel ons wezen wilt werken en leven,
tot in het diepste de ziele beroert.
tot in het diepste de ziele beroert.

Hemelse krachten, ja wondere machten
wekt G’ in need’rige mens tot een daad,
die diep afhank’lijk, ootmoedig en biddend
door uw bezieling toch leiden zich laat.
door uw bezieling toch leiden zich laat.

Gij zijt de stille, maar stuwende krachtbron,
die ‘t godd’lijk werk tot voleinding thans leidt,
zodat, als Christus op aard’ zal verschijnen,
Gods Volk als hemelse bruid is bereid.
Gods Volk als hemelse bruid is bereid.

Geen media