300 – Heil’ge Geest, Gij hemeltolk!

Heil’ge Geest, Gij hemeltolk!

Heil’ge Geest, Gij hemeltolk!
O, beziel uw eerst’lingsvolk,
dat het vol vertrouwen zij:
God ons heil is ons nabij.
Refrein

Dat uw klaarheid, dat uw licht,
onze geest steeds meer verlicht,
en uw waarheid vol genâ,
steeds vertroostend in ons sta.
Refrein

Aan uw leiding geven wij
ons gehoorzaam, willig, blij.
Ja, U zij ons hart gewijd,
nu en tot in eeuwigheid!
Refrein

Refrein:
heil’ge Geest, wil in dit uur,
ons meer geven van uw vuur,
dat het volk, in U gedoopt,
moedig zij, op God steeds hoopt.
heil’ge Geest, levenskracht,
met U zij Gods wil volbracht.

Geen media