301 – Prijst luide God voor deze dag

Prijst luide God voor deze dag

met nieuw bezielde tongen;
zingt nu zijn Geest ’t gewijde lied,
Hem worde lof gezongen.
Als ’t suizen van de wind,
kwam, waar God mensen mint,
de Geest des Heren neer
tot ’t werk, de Zoon ter eer;
prijst Hem met duizend tongen.

Gij, Jezus, zijt als ’s Vaders Zoon
ten hemel opgestegen;
en hebt voor ons uws Vaders gunst
en zijn genâ verkregen.
Het pand van ’t Nieuw Verbond,
de Geest die Gij ons zond, en
die nieuw leven wekt,
wiens werking kracht verstrekt,
in Hem is ’t heil gelegen.

Treed aan gij schare als gekocht
uit natiën en tongen;
geef Hem uw liefde immer meer,
door zijne Geest gedrongen.
Want Gods gemeentehuis
houdt stand, trots al ’t gebruis
van stormwind en van vloed,
en wat al satan doet,
God worde lof gezongen.

Geen media