303 – Lieve Jezus, zie ons hier

Lieve Jezus, zie ons hier

Lieve Jezus, zie ons hier
naar ‘t gebod door U gegeven;
deze kind’ren (dit ons kind, Heer) brengen w’ U
voor de doop ten eeuw’gen leven.
Uw woord nodigt ook de kind’ren:
dat wij hen toch niet verhind’ren.

Daarom komen wij tot U,
neem dit pand Heer in uw armen;
neem het op in uw verbond,
naar Goddelijk erbarmen.
Wil het door de doop hier geven
‘t onderpand van ‘t eeuwig leven.

Reinig, Jezus, door uw bloed,
ook dit kinder ziele-leven;
wil het, Heer, als door de doop,
aandeel aan uw leven geven.
Wil dan zo de erfschuld dekken
en het heil der ziel verstrekken.

Ja, o Herder, neem dit lam,
voeg het bij uw kudde schapen;
breng het Heer, in uwe stal,
wil het weiden – trouw bewaken.
Wil zijn in- en uitgang wezen,
doe het, Heer, uw naam steeds vrezen.

Geen media