305 – Het zingt in mijn hart

Het zingt in mijn hart

Het zingt in mijn hart, het juicht in mijn ziel,
o heerlijk geluk dat te beurt mij thans viel.
Wat grote genade, wat wonderbaar lot,
voor eeuwig te weten: geborgen in God,
geborgen in God!

U wijd ik voortaan mijn lippen en mond,
mijn hart en mijn leven in iedere stond,
mijn lied’ren en zangen, zij zijn U ter eer,
mijn handel en wandel zal U prijzen, Heer,
zal U prijzen Heer!

Want Gij zijt mijn licht, mijn leven, mijn kracht,
uw zoenoffer heeft mij tot God weer gebracht!
Leid mij door uw Geest dan, vorm mij tot Gods eer,
opdat ik voor eeuwig in U blijf, o Heer,
in U blijf, o Heer!

Geen media