306 – Eerbiedig, voor uw altaar

Eerbiedig, voor uw altaar

Eerbiedig, voor uw altaar,
staat onze lieve jeugd,
het hart vol zielsverlangen
en reine hemelvreugd.
O Vader, vol genade,
zie hen ontfermend aan,
wil in uw grote liefde,
hen heden gadeslaan.

Wij willen U behoren
ons leven lang, o Heer,
naar Jezus wil gaan leven
en werken, U tot eer!
Met schone waarheidspaar’len
ons tooien, altijd weer;
nooit willen w’ U verlaten,
verlaat ook ons niet, Heer!

O, leid hen, lieve Vader,
in ‘t leven elke dag,
zodat uw vriend’lijk aanschijn
hen steeds omstralen mag.
Dat elk, wanneer uw Zoon komt,
– diens komst is toch nabij –
gevormd en toebereid is
en zijner waardig zij.

Geen media