307 – Jonge broeders, jonge zusters

Jonge broeders, jonge zusters

Jonge broeders, jonge zusters,
heden hebt g’ uw keus gedaan:
met de God van uwe ouders,
wilt g’ in ‘t leven verder gaan.
Eenmaal brachten vader, moeder,
u voor ‘s Heren aangezicht
en toen werd de heil’ge hand’ling
van de doop aan u verricht.

d’ Uitgesproken doopgelofte
naamt ge over in dit uur;
houdt de ernst daarvan voor ogen
in uw ganse levensduur.
Ook de waarde der verzeeg’ling,
dit hoogheilig sacrament,
werd door i in deze stonde
voor Gods aangezicht erkend.

Blijf nu, jonge broeder, zuster,
trouw aan uw gegeven woord
en zet aan de hand der leiding
uwe reis door ‘t leven voort.
Deze hand wordt in d’ Apost’len
u in liefde aangeboôn;
door die hand hebt gij verbinding
met Gods eengeboren zoon.

Lieve Vader, zij betreden
nu opnieuw het levenspad
als zelfstandig, dienend Godskind.
Och, houdt Gij hun hand omvat.
Laat uw eng’len hen omringen,
dat uw woord hen steeds versterk’,
geef uw zegen, dat zij worden
steunpilaren in uw werk.

Geen media