308 – Wees gegroet, gij jonge christen

Wees gegroet, gij jonge christen

Wees gegroet, gij jonge christen,
wees gegroet in deze stond.
Water, bloed en geest des levens
God u schonk in ‘t doopverbond.
Dien uw Heer, zoek zijn eer,
loof zijn naam met hart en mond.
Dien uw Heer, zoek zijn eer,
loof zijn naam met hart en mond.

Heden zien w’ u naar uw jaren
rijp voor zegen óók voor zond’,
hoe zult gij de weg betreden,
met de Heer, ook ná deez’ stond?
Wil uw harte rein bewaren,
houden steeds uw doopverbond.
Wil uw harte rein bewaren,
houden steeds uw doopverbond.

Daarom leg nu uwe handen
in de handen van uw Heer;
ken de Heer in zijn gemeente,
wijd uw leven Hem steeds meer.
Hij deelt mee, u zijn vreê,
zijne naam zij uwe eer.
Hij deelt mee, u zijn vreê,
zijne naam zij uwe eer.

Geen media