Apostel Boermeester

Er ging een rilling door mij heen,
toen ik het had vernomen.


Apostel Boermeester is thans
voorgoed bij God gekomen
Hij heeft Zijn heerlijkheid aanschouwd
in ’t rijk aan gene zijde.
Daar mag hij zich met zijn gezin
bij Vader thuis verblijden.
Ik denk weer even aan mijn jeugd,
waar hij ons allen leidde,
een wijs en zeer verstandig mens
die ons veel vreugd bereidde.
Hij stond gewis waarvoor hij stond,
rechtvaardig en verheven,
een man die in zijn eigen ziel
veel pijnen moest doorleven.
Nu rust hij blij en welverdiend,
als vriend bij de getrouwen
en mag hij in het hemelhuis
de vrede Gods aanschouwen.
Zo’n strijder heeft God waarlijk lief,
die zal Hij rijk belonen.
Voor hem klinkt thans:”Kom in Mijn huis,
waar Ik jouw trouw zal kronen!”

Dichter Frits Deubel