Apostel Frank Volkmar uit Dresden op 78 jarige leeftijd ontslapen

Op 5 november 2018 is apostel Frank Volkmar uit Dresden op 78 jarige leeftijd ontslapen.

De liefde van de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus zal hem begeleiden en de Heer moge hem ontvangen.

Wij bidden voor de nabestaanden.