Woord van de week

4 posts

Woord van de week – 25 september

Leven vanuit de Geest – Leven in Liefde Voor zondag 25 september 2022 Galaten 5:25-26; 6:1-10 5: 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. 6: 1Broeders en zusters, wanneer […]

Woord van de week – 18 september

18Een lofzang van de verlosten Voor zondag 18 september 2022 Jesaja 12:1-6 1Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal U loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, U troost mij. 2God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet […]

Woord van de week – 11 september

Liefde voor God – liefde voor de naaste – barmhartigheid Voor zondag 11 september 2022 Lucas 10:25-37 25Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de […]

Woord van de week – 4 september

Een “Saulus ervaring”! Voor zondag 4 september 2022 Handelingen 9:1-20 1Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester 2met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij […]