Woord van de week

4 posts

Woord van de week – 29 januari

WB_23_01_29 De grote verandering Voor zondag 29 januari 2023 Jesaja 29:17-24 17Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. 18Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen […]

Woord van de week – 22 januari

WB_23_01_22 Voor zondag 22 januari 2023 Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Lucas 11:14-23 14Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. 15Maar enkelen […]

Woord van de week – 15 januari

WB_23_01_15 Het gevaar van aardse rijkdom Voor zondag 15 januari 2023 Marcus 10:17-27 17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’18 Jezus antwoordde: […]

Woord van de week – 8 januari

Nieuwjaar, 8 januari 2023 Jaarleuze 2023: U bent een God, die mij ziet Genesis 16:13 Verdere Bijbelteksten: 2 Koningen 23:1-3; Jesaja 30:18-22; Hosea 2:16-25; Romeinen 4:16b-25; Psalmen 124:8. Kerngedachte: Door God gezien, in aanzien staan bij God. Opmerking vooraf: God houdt van de mensen voor zichzelf. Hij roept hen bij […]