Doop, verzegeling en confirmatie

8 posts

302 – Aan uw voeten, lieve Heiland,

Aan uw voeten, lieve Heiland, Aan uw voeten, lieve Heiland, brengen ouders hier hun kind, dat, als gave uit uw handen, door hen innig wordt bemind. Vol verlangen en begeren bieden zij hun kleine aan, om de waterdoop t’ ontvangen, om te heiligen zijn/haar naam. Geen media Bekeken: 4

303 – Lieve Jezus, zie ons hier

Lieve Jezus, zie ons hier Lieve Jezus, zie ons hier naar ‘t gebod door U gegeven; deze kind’ren (dit ons kind, Heer) brengen w’ U voor de doop ten eeuw’gen leven. Uw woord nodigt ook de kind’ren: dat wij hen toch niet verhind’ren. Daarom komen wij tot U, neem dit […]

304 – Neem uit deez’ moederarmen, Heer

Neem uit deez’ moederarmen, Heer Neem uit deez’ moederarmen, Heer, haar kind als ‘t uwe aan; wil door de heil’ge waterdoop het geven uwe naam. O, was het door uw dierbaar bloed van d’ oude erve rein, zodat het in der eeuwigheid Gods erfgenaam kan zijn. Het hoogste goed -Gods […]

305 – Het zingt in mijn hart

Het zingt in mijn hart Het zingt in mijn hart, het juicht in mijn ziel, o heerlijk geluk dat te beurt mij thans viel. Wat grote genade, wat wonderbaar lot, voor eeuwig te weten: geborgen in God, geborgen in God! U wijd ik voortaan mijn lippen en mond, mijn hart […]

306 – Eerbiedig, voor uw altaar

Eerbiedig, voor uw altaar Eerbiedig, voor uw altaar, staat onze lieve jeugd, het hart vol zielsverlangen en reine hemelvreugd. O Vader, vol genade, zie hen ontfermend aan, wil in uw grote liefde, hen heden gadeslaan. Wij willen U behoren ons leven lang, o Heer, naar Jezus wil gaan leven en […]

307 – Jonge broeders, jonge zusters

Jonge broeders, jonge zusters Jonge broeders, jonge zusters, heden hebt g’ uw keus gedaan: met de God van uwe ouders, wilt g’ in ‘t leven verder gaan. Eenmaal brachten vader, moeder, u voor ‘s Heren aangezicht en toen werd de heil’ge hand’ling van de doop aan u verricht. d’ Uitgesproken […]

308 – Wees gegroet, gij jonge christen

Wees gegroet, gij jonge christen Wees gegroet, gij jonge christen, wees gegroet in deze stond. Water, bloed en geest des levens God u schonk in ‘t doopverbond. Dien uw Heer, zoek zijn eer, loof zijn naam met hart en mond. Dien uw Heer, zoek zijn eer, loof zijn naam met […]

309 – Weest gezegend, jonge ranken

Weest gezegend, jonge ranken Weest gezegend, jonge ranken, door de wijnstok voortgebracht. Siert het altaar met uw frisheid, met uw jonge geesteskracht. Blijft bij Hem, die eenmaal zeide: Ik in u en gij in Mij; Hij maakt u door zijn genade, ‘t leven waardevol en blij. Weest ons welkom, frisse […]