Huwelijk

3 posts

310 – Dat ‘s Heren zegen op u daal

Dat ‘s Heren zegen op u daal Dat ‘s Heren zegen op u daal’, zijn liefdelicht uw huis bestraal, zijn hand uw huw’lijksweg omvat, u voere naar de hemelstad. Dat ‘s Heren zegen op u daal’, zijn gunst in Christus u bestraal’, zijn Geest steeds woning bij u vind’, uw […]

311 – Heer, zeer ernstig bidden wij

Heer, zeer ernstig bidden wij Heer, zeer ernstig bidden wij: Wees, o Vader, hen nabij; dat uw godd’lijk, vriend’lijk oog op hun huw’lijk rusten moog. Leg daartoe uw zegenshand, door uw priester op deez’ band; dat hun huw’lijksliefde, Heer, zo geheiligd steeds vermeer. Schenk aan hen uw genâ, als de […]

312 – O, moge God u beide zeeg’nen

O, moge God u beide zeeg’nen O, moge God u beide zeeg’nen, zijn licht en kracht steeds met u gaan; en gij, getrouw aan uw belofte, in liefde tot elkander staan! Want leeft gij samen hoog en rein, zal God ook u een Vader zijn. Vertrouw in alles op uw […]