Jaarwisseling

7 posts

273 – Het jaar ging stil ten einde

Afspelen     Het jaar ging stil ten einde Het jaar ging stil ten einde, wees gij ook stil, mijn hart, en leg in ‘s Vaders handen uw vreugde en uw smart. Wat ‘t nieuwe jaar moog’ brengen, ‘t zij vreugde dan, of leed, wie vasthoudt aan Gods trouwe, zich […]

274 – Het jaar is wel ten einde

Afspelen     Het jaar is wel ten einde Het jaar is wel ten einde, maar uwe liefde niet; nog zeeg’nen uwe handen, nog Gij genade biedt. Geluk en eer verdwijnen, en ‘t aardse goed vergaat; doch die U toebehoren, het licht s Zoons opgaat. doch die U toebehoren, het […]

275 – Uren, dagen, maanden, jaren

Uren, dagen, maanden, jaren Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar wij staren, niets bestendigs hier beneên! Op de weg die wij betreden, blijft geen voetstap toch bestaan. Al het heden wordt verleden, schoon ‘t in ‘t Levensboek blijft staan. Heer bij al wat […]

276 – ‘t Oude jaar is opgenomen

‘t Oude jaar is opgenomen ‘t Oude jaar is opgenomen in der eeuwen rij; ‘t nieuwe willen wij betreden, dienend zij aan zij! Refrein Bracht naast vreugd, ook strijd en tranen, ons het oude jaar, wij getuigen uit ervaring: God hielp wonderbaar. Refrein Wat het nieuwe jaar ons brenge, voor- […]

277 – Geef, o Vader, uwe krachten

Geef, o Vader, uwe krachten Geef, o Vader, uwe krachten, bidden wij, voor `t nieuwe jaar. Wat ons ook weer staat te wachten, sta ons bij ook in gevaar. Wilt Gij, Heer, ons steeds gedenken en in liefde gadeslaan; dat wij naar uw wille leven, dat wij uwe weg steeds […]

278 – Omgordt u de lenden

Omgordt u de lenden Omgordt u de lenden, houdt brandend de lamp, zijt nuchter en waakzaam, steeds vaardig ten kamp! Zeer ernstig en dringend dit woord heden klinkt, en diep in het hart der geloofskind’ren dringt. Omgordt u de lenden, sluit dicht u aanéén, met Jezus Apost’len steeds voorwaarts getreên! […]

279 Wat de toekomst brenge moge

Wat de toekomst brenge moge Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus mijn ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een ernstig kalme moed. Heer, ik wil […]