Jeugdliederen

7 posts

237 – Des Heilands groot erbarmen

    Des Heilands groot erbarmen Des Heilands groot erbarmen, omvattend groot en klein, ontfermt zich over ieder, die waarlijk kind wil zijn. Hoort, hoe Hij door d’ apost’len ook thans zijn heil ons biedt: Laat kind’ren tot mij komen, verhindert deze niet. Refrein Hoort, hoe de Heer de kind’ren […]

238 – Jezus mint de kind’ren zeer

    Jezus mint de kind’ren zeer Jezus mint de kind’ren zeer, is dan ook der kind’ren Heer; gij, die dus uw kind’ren mint, brengt ze tot die kindervrind. Refrein Laat de kind’ren nadertreên, Jezus wil ze om zich heen; ziet, hoe Hij zich tot hen bukt en ze aan […]

239 – Looft de Heer in kinderlijke klanken

Afspelen         Looft de Heer in kinderlijke klanken Looft de Heer in kinderlijke klanken, Hij hoort zo graag dat kinderstemmen danken. Looft, looft de Heer! Looft, looft de Heer! Stijg’ hoog ons lied tot in de hemelsferen, wij willen God om zijne goedheid eren. Looft, looft de […]

240 – O Heiland Jezus, Kindervrind!

Afspelen   O Heiland Jezus, Kindervrind! O Heiland Jezus, Kindervrind! die alle kind’ren zeer bemint, wilt Gij mij maken goed en rein, dat ik een Godskind moge zijn! O zon, die God de Vader zond, wiens licht straalt over ‘t wereldrond; die leven wekt en warmte geeft, heil ‘t kind, […]

241 – Op, in des levens lente

    Op, in des levens lente Op, in des levens lente reeds ons aaneengeschaard; l aten wij ondersteunen ‘t Godswerk op deez’ aard. Wij weten niet hoe lange ons arbeidsuur nog duurt, komt, laat ons medebouwen ‘t werk door God bestuurd. Op, in des levens lente, al onze kracht […]

242 – Wij zijn het zaad der toekomst

    Wij zijn het zaad der toekomst Wij zijn het zaad der toekomst, geroepen tot een strijd, die Jezus, onze Heiland, ter overwinning leidt. Het is een strijd des geestes, slechts liefde is de kracht, want daardoor wordt de wereld terug tot God gebracht. Er dringt nu in ons […]