Schuldbelijdenis en Avondmaal

11 posts

166 – Bron van barmhartigheid

Afspelen     Bron van barmhartigheid Bron van barmhartigheid, ook mij onthuld, enige redding van zonde en schuld. Jezus, verlosser van jammer en pijn, was mij en maak als de sneeuw mij zo rein. Refrein Hoe ik ook zuchtende worstel en ween, rein wordt mijn ziel door genade alleen. In […]

167 – Hebt gij Mij lief?

Afspelen     Hebt gij Mij lief? Hebt gij Mij lief? Wilt gij voor Mij slechts leven? Zo vraagt ook Jezus ons in deze stond! Wil dan ook Mij geheel uw harte geven, indachtig aan ons wederzijds verbond. Hebt gij Mij lief? Laat niets u dan verhind’ren, waardeert en acht […]

168 – Heer, zie mij biddend staan

Heer, zie mij biddend staan Heer, zie mij biddend staan, als uw verloren kind; mijn hart in ootmoed vraagt’ of ‘k nog genade vind. Er is geen and’re weg, die voor mij openstaat; dies wend ik mij tot U, mijn heil, mijn toeverlaat! Mijn heil, mijn toeverlaat! O, schenk mij […]

169 – Hier is mijn hart

Afspelen   Hier is mijn hart Hier is mijn hart, mijn God, ik geef het u, al is het ook onrein. Ik geef het u, zoals ik ‘t geven kan, laat ‘t U behaaglijk zijn. Ik bied het U uit wederliefde, vergeef mij, waar ik U mee griefde, hier is […]

170 – O ziele, die ruste wil vinden

O ziele, die ruste wil vinden O ziele, die ruste wil vinden, laat Jezus uw losser dan zijn; in Hem welt de bron der genade, zijn bloed maakt uw harte weer rein. Refrein O, zoek dan verlossing van zonden bij `t kruis van uw Heer in zijn bloed. Dan zult […]

171 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Afspelen     Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, verlos mijn ziel van zond’ en pijn; mijn hart staat voor uw liefde open, o laat het steeds uw tempel zijn. De eng’len van uw goedheid zingen, zij roemen uwe liefdegloed; laat Heer, […]

172 – Rijk in God, zoals eens Job was

Rijk in God, zoals eens Job was Rijk in God, zoals eens Job was, wil ik, lieve Vader, zijn; danken ook in zware dagen, danken ook bij leed en pijn. Want uw liefdevol erbarmen, smaak ik ied’re dag steeds weer. In elk lijden krijg ‘k vertroosting, voel ‘k mij dichter […]

173 – U, mijn Heiland, Jezus Christus

Afspelen     U, mijn Heiland, Jezus Christus U, mijn Heiland, Jezus Christus, zoekt mijn ziel in leed en druk. Help mij, milde vredekoning, dragen ‘t zachte Heilandsjuk. Dagelijks voel ik mij kleiner, daag’lijks vind ik nieuwe schuld. Neen, niet altijd, niet volkomen is mijn hart van U vervuld. Gij, […]

174 – Vlucht met uw zonden tot Jezus

Vlucht met uw zonden tot Jezus Vlucht met uw zonden tot Jezus, die leeft, Hij toch alleen u de ruste weer geeft. Slechts in zijn Rijk zijt gij veilig en vrij, daar is genade voor u en voor mij. Refrein Dat Rijk des vredes, die plaats tot behoud, wordt door […]

175 – Vredekoning, vol genade

Vredekoning, vol genade Vredekoning, vol genade, Gij biedt ons een rijk onthaal, nu g’ ons heden weder nodigt: komt, aan ‘t heilig avondmaal. Dankbaar willen wij genieten van de dis, door U bereid, ‘t harte vindt daarin verkwikking, en de ziel haar zaligheid, en de ziel haar zaligheid. Vrede, zegen, […]

176 – Zie, biddend komen wij tot U

Afspelen     Zie, biddend komen wij tot U Zie, biddend komen wij tot U: Heer schenk uw volk genâ! Dat elk, van zondenlast bevrijd, in vreugde huiswaarts ga. De blijde boodschap klinkt ook thans: ‘t is nog genadetijd! Dat opent ons een paradijs van hoogste zaligheid. Refrein Wij naad’ren […]