De GvAC in de tijd van het Coronavirus #10/11

Geliefde broeders en zusters,

We staan op het punt om het Pinksterfeest te vieren. Pinksteren wordt algemeen beschouwd als het begin van de kerk van Christus. Na zijn hemelvaart stuurt Jezus de Heilige Geest, de eeuwige helper, trooster en beschermer. Als kerk zijn wij dus allemaal samen de “Tempel van de Heilige Geest”.
Daarom is het de meest oecumenische tijd van het jaar. Op veel plaatsen zijn oecumenische diensten en Pinksterfeesten een traditie geworden. Hoewel de eredienst nu weer onder strikte voorwaarden mogelijk is, zullen veel bijeenkomsten nog niet, of nog via media plaatsvinden.

“één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.” (Efeziërs 4:4-6), dat is de belofte die we vooral vandaag de dag gedenken. We voelen een bijzondere band met elkaar, ook al kunnen we die niet zoals gewoonlijk uitdrukken. In een bekend en vaak gezongen lied zingen wij “Eén hart en ene ziel, voorwaar, was de eerste christenschare; als broeders, zusters, zag men haar eendrachtig zich vergaren. Eén jubelklank als aller dank, steeg opwaarts bij hun knielen.”
Maar om in deze geest verbonden te blijven, is het goed om met z’n allen, in alle kerken te bidden voor de Heilige Geest, voor zijn troost en steun en dat hij onze kerken mag vullen met zijn werk in de eenheid met Christus.

N.a.v. mijn vorige brief heb ik enkele zeer fijne reacties gehad. O.a. van apostel Erasmus jr.. Hij groet ook u allen in verbondenheid met onze Heer en Vader.
Van een broeder van onze apostolische moedergemeente mocht ik ook een bijzondere bemoedigende e-mail ontvangen. Ook daarin kan ik ervaren hoe christenen met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk tot welke kerk men behoort.

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.
Hartelijke groeten
Ronald Bonsema