De GvAC in de tijd van het Coronavirus #2

Geliefde broeders en zusters,

daar zitten we dan, met een wereldwijde pandemie. De meesten van ons binnenshuis om de overdracht van het virus zo veel mogelijk te voorkomen.

Wat zijn deze ongewone, zelfs uitdagende tijden op dit moment? Een virus domineert de wereldgebeurtenissen, onze levens. Veel dingen bewegen ons, maken ons onrustig en ongerust in de toekomst. Blijven we gezond? Hoe lang zal deze buitengewone situatie voortduren? Hoe zullen we financieel overleven? … Er is veel dat we niet weten, niet begrijpen en niet in handen hebben.
Om deze situatie met Gods hulp onder de knie te krijgen is het des te belangrijker om er iets positiefs uit te halen! Want de onthouding en het opgeven van gewoontes scheurt ons uit onze eerdere sleur en schept een gedwongen ruimte voor iets nieuws. Als we het toelaten, kunnen we herkennen wat echt belangrijk is voor ons.
Probeer het persoonlijk te accepteren als een geschenk van tijd voor de familie, ook al is zo’n nauwe samenleving niet altijd gemakkelijk. We hebben misschien meer tijd om ons naar binnen te keren, om na te denken, om te bidden. Vooral met het oog op Pasen en de huidige vastentijd is dit zeker een geschenk. Maar we moeten ook de mensen bedanken en voor ze bidden die op dit moment, vanwege hun beroep, nog meer in dienst van de maatschappij moeten werken.

Onlangs kwam ik op Facebook de volgende melding tegen:

Niet alles is afgelast…
Zon is niet afgelast
De lente is niet afgelast
Relaties zijn niet afgelast
Liefde is niet afgelast
Lezen is niet afgelast
Schenken is niet afgelast
Muziek is niet afgelast
Fantasie is niet afgelast
Vriendelijkheid is niet afgelast
Gesprekken zijn niet afgelast
Hoop is niet afgelast
Bidden is niet afgelast.

Ja, in tijden van uitgangsbeperkingen, verboden, gesloten winkels, geannuleerde diensten en andere activiteiten wordt niet alles daadwerkelijk geannuleerd. In het bijzonder wordt Gods Woord, Zijn liefde en Zijn troost nooit geannuleerd. Ook de verrijzenis van Jezus Christus wordt niet geannuleerd!

In deze tijd hebben wij in het bijzonder Gods steun, Zijn liefde en toeverlaat nodig. Ik wil een ieder en hart onder de riem steken met
2 Timoteüs 1:7 God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld.

Bezonnenheid is daarbij erg belangrijk. Na te denken over de situatie, die van jezelf, maar ook die van de medemens. Na te denken over wat belangrijk is en wat niet.

Het draagt ons door deze moeilijke tijden heen, geeft ons kracht om ons dagelijks leven, ondanks vele beperkingen, onder de knie te krijgen en helpt ons om rustig te handelen. Hij neemt ons in zijn liefdevolle armen, bevrijdt ons van angst en geeft ons zijn vrede.

Ook de komende zondagen hoeven wij het niet zonder een dienst te doen. Zoals vorige zondag, is er ook voor de komende zondagen een ruim aanbod via de media.
Op NPO 2 is ‘zondags een rijk aanbod aan kerkdiensten en geloofszaken. Ook de N.A.K. biedt ons wederom de gelegenheid om hun kerkdienst te volgen. Apostel Klene stuurde mij weer een uitnodiging daartoe, hopende dat de storingen van laatste zondag verholpen zijn.
U kunt deze dienst bijwonen op zondag om 10 uur: https://nak-nl.live/

Ook wij zijn druk doende om u een dienst aan te bieden. Wij hopen u binnenkort te vertellen wanneer en hoe u de diensten kunt meemaken. In ieder geval zullen wij de Goede  Vrijdag dienst, die gehouden zal worden door herder Sodaar en de Paasdienst, gehouden door evangelist Regtuit aanbieden.

Afgelopen donderdag mocht ik via facebook de bemoedigingen van de drie Zuid-Afrikaanse apostelen horen. Erg fijn om zo met elkaar verbonden te zijn.

Graag verneem ik uw ervaringen met de media en in het bijwonen van de diensten.

In dit opzicht, wees getroost en onbevreesd, wees niet bang.

Hartelijke groeten
Ronald Bonsema