De GvAC in de tijd van het Coronavirus #4

Nootdorp, 11 april 2020


Geliefde broeders en zusters,

alweer 4 zondagen, dat we niet naar de dienst kunnen en dat zelfs nu, op Paasdag. Nog nooit waren de kerken zo leeg. Maar heel bijzonder, nog nooit was er zoveel aanbod aan kerkdiensten via de media. Veel meer mensen dan normaal horen het woord van God in deze tijd.

Het gebeurde mij dat ik afgelopen zondag 4 diensten via internet heb gevolgd. Ik begon bij onze Duitse broeders en zusters. Zij hebben hun diensten op een YouTube kanaal. Daarna de dienst van onze Zuid-Afrikaanse broeders en zusters via Facebook en toen het 10 uur was de Nederlandse dienst van de N.A.K., die deze keer vanuit Voorthuizen werd uitgezonden. Deze had zeer veel gevoel, emoties en prachtige liederen. Omdat ik wist dat onze dienst ook naderhand nog te beluisteren is, heb ik deze tot het laatst bewaard. Hartelijk dank aan evangelist Regtuit voor zijn inzet. Ook dank aan herder Sodaar voor de Goede Vrijdag dienst.
Nog nooit ben ik op zo een manier betrokken geweest met het woord van God als deze afgelopen zondag. Palmzondag, waarop alles er op leek, zijn beloop te krijgen met grote verwachtingen. Die verwachtingen bleken niet juist. Jezus kwam niet als koning zoals de mensen dat in beeld hadden. Zij hadden er een heel ander, menselijk beeld bij gemaakt en de woorden van Jezus niet begrepen. Het einde kennen wij, er werd geroepen, “kruisigt hem”. En zo geschiede het.
Begrijpen wij de woorden van Jezus eigenlijk wel?
Vele van u hebben zeker ook de witte donderdag en de goede vrijdag beleefd, meegeleefd met dat wat er toen gebeurde.

In Nederland hebben we sinds 10 jaar “The Passion”, waar het lijden en sterven van Jezus op een voor iedereen toegankelijke wijze in scene gezet wordt. Deze keer was het anders, er mochten geen samenscholingen zijn, zelfs mocht men met niet meer dan drie personen bij elkaar zijn en dan nog een afstand van minstens 1,5 meter houden, dus geen “Passion”. Toch, op mooie wijze, heeft men het verhaal uit de laatste 9 jaren samengesteld.
Ik was zeer nieuwsgierig en heb ernaar gekeken. Wat mij opviel en bij mij is gebleven zijn de woorden van de presentator. Hij heeft op indrukwekkende wijze de mensen in Nederland aangesproken in deze moeilijke tijd van corona. De zorgen en de angst heeft hij toegelaten en er hoop, geloof en liefde voor terug gegeven. Duizenden mensen zijn actief via de media met hem meegegaan op deze kruisweg, miljoenen van mensen hebben het op de televisie gevolgd. Wanneer heeft het woord van God in één keer zoveel mensen bereikt?

En nu is het Pasen, de dag waar we de opstanding van Jezus gedenken en vieren. Nu kunnen we het vieren, omdat wij weten dat Jezus waarlijk is opgestaan. Wij weten nu dat Hemelvaartsdag en Pinksteren hierop volgen. Dat wisten de vrouwen bij het lege graf en de Emmaüsgangers toentertijd niet. Voor hen was er een leegde en het was onwerkelijk wat er gebeurde. Het heeft wel even geduurd totdat deze onzekerheid kon verdwijnen.

Wij leven nu ook met een grote onzekerheid. Vragen zoals, wanneer is het over, wanneer is alles weer normaal, wordt het weer zoals voor de corona? Allemaal vragen van onzekerheid en ergens weten, of vermoeden wij dat na corona vele dingen anders zullen zijn. Dat anders maakt velen nog eens extra angstig. Daar helpen vele goed bedoelde woorden nauwelijks. Wel opmerkzaam, dat we juist in deze tijd van Pasen, ook zo een onzekerheid moeten beleven als zij, die het toentertijd direct meemaakten.
Ik wil u hierbij de woorden van Jezus geven;

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen”. (Johannes 16:33)


A.s. zondag, 12 april, Pasen 2020:
Onze dienst kunt u op 1e Paasdag om 10 uur beluisteren, via kerkdienstgemist.nl en tik dan gvac in en ga naar onze gemeente. U heeft geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig. U doet dit dus via de website, maar er is ook een gratis app voor iOS of Android . Het betreft alleen geluid.

Wij gaan proberen of wij u voor zondag 19 april een dienst met beeld en geluid kunnen aanbieden, zoals onze Duitse broeders en zusters dat via een YouTube kanaal doen. Hier was veel vraag naar in de 25 terugmeldingen over onze diensten, die wij mochten ontvangen.

De Duitse diensten kunt u via YouTube volgen, daarbij de zoekopdracht “apostolische gemeinschaft”
invullen en u zult de diensten vinden. De Zuid-Afrikaanse via Facebook, daar de zoekopdracht apostoliese kerk” nvullen. Hier moet u wel een aanvraag doen om toegang te krijgen.
De dienst van de NAK-Nederland via https://nak-nl.live/ om 10 uur.

Oproep:
Heeft u een bijzondere ervaring in deze tijd die u met uw broeders en zusters wilt delen via De Bazuin of deze brief, stuur dan uw berichtje aan redactie@apostolisch.nl


Weest getroost en heb vertrouwen, de heer zegent u;

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

Hartelijke groeten
Ronald Bonsema