De GvAC in de tijd van het Coronavirus #6

Geliefde broeders en zusters,

We kunnen terug kijken en vaststellen hoe lang wij nu in deze corona crisis zitten. Terugkijkend kunnen we vaststellen hoe goed wij het wel hadden. Dit veroorzaakt wel zorgen over de toekomst.
Met de situatie van nu hebben wij zo onze zorg en moeilijkheden. Zeker bij alle beperkingen die we nu hebben. Daarbij de vraag; vind ik dat mij die opgelegd zijn, of vind ik dat ik mijn bijdrage kan en wil leveren in deze tijd om verbetering mogelijk te maken. Het is altijd van welke kant je het beschouwd.
We kunnen er voor kiezen om naar de toekomst te kijken en in het nu te leven. Daar viel mij deze week iets op, waar ik de volgende punten heb uitgehaald:
o Ik denk aan de anderen en zie hoe ik ze kan helpen.
o Ik stel mijn talenten ter beschikking aan diegenen die ze nodig hebben.
o Ik leef in het heden en richt me op de toekomst.
o Ik ben meelevend met mezelf en met anderen.
o Ik dank en waardeer anderen.
o Ik hou een gelukkige emotionele stemming en verspreid hoop.
o Ik zoek naar een manier om me aan te passen aan nieuwe veranderingen.
o Ik streef naar rust, geduld, relaties en creativiteit.
Mij valt daarbij op, dat het allemaal zaken zijn die bij ons leven als een kind van Christus passen. Bij elk punt is ruimte voor de hulp en bijstand van God onze vader. Al deze regels passen bij de leermeester Jezus Christus. Moge de Heilige Geest ons dan ook bevleugelen om deze regels in ons dagelijkse doen tot leven te brengen.

De geplande apostelvergadering van 24 – 29 april gaat door, maar wordt nu via een modern communicatiemiddel gehouden, waar we vanuit het home-office aan zullen deelnemen. Dus ik ben deze dagen thuis verbonden aan deze vergadering.
Er staan belangrijke thema’s op de agenda, zoals het huwelijk en de inzegening daarvan, het avondmaal, de apostolische encyclopedie en de stand van zaken in de regio’s.
Ik weet dat u allen bid voor de begeleiding van God in deze vergadering en het slagen ervan. Zo wordt er tijdens de vergadering ook veel gebeden, om de juiste weg te mogen ervaren en voor alle broeders en zusters en de gehele mensheid, zeker in deze moeilijke tijd.

Ook voor komende zondag hebben wij ons weer voorbereid op een dienst die via kerkdienst-gemist en YouTube uitgezonden gaat worden. We hebben in het gebed gelegd, dat dit ook weer mag slagen en een ieder een dienst ter ere van God a.s. zondag mag beleven.


Gods vrede zij met u.

Hartelijke groeten
Ronald Bonsema