veeg  naar links (of scroll naar rechts)  voor de overige datums
Diensten op:Amsterdam
10.00 uur
Apeldoorn
10.00 uur
Assen
10.15 uur


Enschede
10.30 uur
Zeist
10.00 uur
Zwijndrecht
10.30 uur
Diensten op:
03/09Geen dienst

Herder Kröner

Opziener Regtuit
Diaken Loef
Diaken Bonsema
Geen dienst

Geen dienst

Herder Sodaar
Priester Martin
03/09
10/09Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst


Opziener Regtuit

Herder Kröner

Geen dienst

10/09
17/09Geen dienst

Herder Kröner

Geen dienst


Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

17/09
24/09Opziener Regtuit

Geen dienst

Geen dienst


Geen dienst

Herder Kröner

Geen dienst

24/09
* WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN