Jaarwisseling

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
273 Het jaar ging stil ten einde
274 Het jaar is wel ten einde
275 Uren, dagen ,maanden, jaren  
276 ‘t Oude jaar is opgenomen  
277 Geef, o Vader, uwe krachten  
278 Omgordt u de lenden  
279 Wat de toekomst brenge moge