Jaarwisseling

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

   
273Het jaar ging stil ten einde
274Het jaar is wel ten einde
275Uren, dagen ,maanden, jaren 
276‘t Oude jaar is opgenomen 
277Geef, o Vader, uwe krachten 
278Omgordt u de lenden 
279Wat de toekomst brenge moge