Verzoening VAG en NAK

Bijeenkomst voor bekendmaking van de Verklaring van verzoening
tussen
de Apostolische Gemeenschap en de Nieuw-Apostolische Kerk

In de afgelopen maanden hebben verschillende vergaderingen tussen vertegenwoordigers van de Apostolische Gemeenschap en de Nieuw-Apostolische Kerk plaatsgevonden. De inhoud van de gesprekken waren gericht op de processen die in 1955 tot de scheiding van de Apostolische Gemeenschap en de Nieuw-Apostolische Kerk hebben geleid. In een open gedachtewisseling werden de gebeurtenissen vanuit het standpunt van vandaag beschouwd. In onderling overleg was het de wens van beide partijen om hun relatie met elkaar te verduidelijken en verzoend de toekomst in te gaan.

Daarbij is door de bestuursorganen van beide kerken een verklaring van de verzoening tussen de Apostolische Gemeenschap en de Nieuw-Apostolische Kerk opgesteld. Deze verklaring wordt op zaterdag 29 november 2014 om 14 uur in de kerk van de
Apostolische Gemeenschap, Cantadorstraße 11, 40211 Düsseldorf, in een gezamenlijk communiqué openbaar gemaakt.

Voor deze bijeenkomst worden in de eerste plaats de getuigen van de scheiding en zij die ervan getroffen waren uitgenodigd. De plaatsen in de kerk zijn beperkt. Daarom
vragen wij om uw begrip dat wij met toegangskaarten moeten werken. Deze kunnen worden besteld bij de bevoegde kerk administratie, met vermelding van de redenen voor de belangstelling en met vermelding van het adres en telefoonnummer. De verzending van de toegangskaarten geschied per post.

Apostolische Gemeinschaft e. V.
Tel 0211 350399
E-Mail: verwaltung@apostolisch.de

Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R.
Tel 0231 57700-0

We zijn God dankbaar dat Hij de weg naar verzoening heeft gebaand.
Met deze stap, geschied ook de wederzijdse erkenning en waardering van beide kerken met elk zijnde een zelfstandige kerk met onafhankelijk profiel.

Met de hartelijke zegens groeten,

Uw Apostelen

Klik hier voor de Duitse vertaling