Weblinks

Bijbels Digitaal.
Op de website Bijbels Digitaal (onderdeel Nederlands Bijbelgenootschap) worden enkele oude gedrukte bijbels digitaal ontsloten.
Momenteel zijn de volgende bijbeluitgaven beschikbaar:

Ik zoek God.
God heeft je lief en wil graag dat je Hem persoonlijk leert kennen.
“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
God wil dat wij Hem kennen:
Jezus zei: “En dit is eeuwig leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt” (Johannes 17:3)

Alles over Jezus Christus
Het volgen van Jezus is een reis van dag tot dag, waarin je op Hem moet vertrouwen om de richting aan te geven. In de betreffende artikelen zal je behulpzame richtingwijzers uit God’s woord ontdekken, net als praktische instructies over hoe je Jezus elke dag van je leven kunt volgen. Jezus zei, “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen” (Marcus 8:34).

Vereinigung Apostolischer Christen Schweiz
Onze zusterkerk in Zwitserland

Apostolische Gemeinschaft Deutschland
Onze zusterkerk in Duitsland

The Apostolic Church of Queensland
Onze zusterkerk in Australië

Die Apostoliese Kerk (Apostel Eenheid)
Onze zusterkerk in Zuid Afrika

Wikipedia
Wikipedia is een gemeenschapsproject met als doel in elke taal vanuit een neutraal standpunt een vrije encyclopedie op het web te creëren. Wikipedia is gratis en kan ook zonder aan te melden gebruikt worden om informatie te zoeken, toe te voegen of te bewerken. Hierdoor kan Wikipedia geen garantie geven over de juistheid van de aanwezige informatie. Experimenteren kan in de zandbak. Deze Nederlandstalige Wikipedia telt momenteel 189.330 artikelen.

BijbelOnline
Zoeken in diverse bijbelvertalingen

Het Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en – in
het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen – wereldwijd. Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden, giftgevers en andere relaties.