Gedicht van de maand – april 2018

Stel dat graf niet leeg was

Wat als het graf niet leeg was,
wanneer Hij niet was opgestaan,
de vrouwen Hem in dode staat
nog hadden aangetroffen?
Hoe was het dan gegaan?
Denk je eens in
dat Christus daar nog lag.
dat Hij niet aan de mensen
was verschenen,
niet naar de Vader
opgevaren was,
zijn Heilige Geest
niet had gegeven
wat was dan ons geloof geweest,
waar onze hoop gebleven?
Wat een geluk ,wat een genade
dat Christus opstond uit zijn graf,
de wegen voor ons baande,
Zijn Heilige Geest ons gaf,
dat Hij weer in de Hemel is,
aan ons zich openbarend,
springlevend ons tot Trooster is
en aan ons regeert op aarde.
Uitbundig prijs ik Hem die leeft
en bij ons terug zal komen
die elke dag ons adem geeft,
in u en mij wil wonen.

Bron: Poelman-Duisterwinkel.