Gedicht van de maand augustus 2019

Vredesgebed

 O Heer,
 Maak mij tot een werktuig van uw vrede,
 opdat ik liefde betracht,
 daar waar men mij haat;
 opdat ik vergeef,
 daar waar men mij beledigt;
 opdat ik samenbind,
 daar waar strijd is;
 opdat ik de waarheid spreek,
 daar waar  vergissing de overhand heeft;
 opdat ik het geloof breng,
 waar twijfel is;
  opdat ik hoop breng, 
 waar vertwijfeling kwelt;
 opdat ik mijn licht aansteek,
 waar de duisternis regeert;
 opdat ik vreugde breng,
 waar het verdriet woont.
 Ach Heer, laat mij nastreven:
 niet, dat ik word getroost; 
 maar dat ik troost;
 niet, dat ik word begrepen,
 maar, dat ik begrijp;
 niet, dat ik word bemind,
 maar dat ik bemin.
 Want wie zich geeft,
 die ontvangt;
 wie zichzelf vergeet,
 die vindt;
 wie vergeeft,
 die wordt vergeven;
 en wie sterft,
 die ontwaakt tot het eeuwige leven.
 Amen

 Franciscus van Assisi