Gedicht van de maand – februari 2019

VERGEVEN

Zal het menselijk zijn
wanneer ik faal,
dat ik al mijn frustratie
op een ander verhaal.
Terwijl ikzelf dan
verkeerd heb gedacht
heb ik bij mijn naaste
onnodig leed aangebracht.
Door mijn schuld, dat geef ik toe.
In eerste instantie weet ik alleen niet hoe
en is ‘vergeven’ ineens niet zo’n simpel woord.
’t Is kleur bekennen aan wat ik heb verstoord.
O Heer, vergeeft u het mij, vergeef het mij.
Heer, vergeef het mij steeds weer.
Zal het Goddelijk zijn
dat U vergeeft?
Dat U weet welke zwakheid
er in mensen leeft.
Terwijl Uw wijsheid
opnieuw stimuleert
ga ik weer de fout in
en wordt mijn naaste bezeerd.
Door mijn schuld, dat geef ik toe.
In eerste instantie weet ik alleen niet hoe
en is ‘vergeven’ ineens niet zo’n simpel woord.
’t Is kleur bekennen aan wat ik heb verstoord.
O Heer, vergeeft U het mij, vergeef het mij.
Heer, vergeef het mij steeds weer.
Vergeef het elke keer.