Hervatting erediensten

Het bestuur van de GvAC heeft besloten om vanaf zondag 9 augustus in ons gebouw in Zeist weer elke zondag dienst met Heilig Avondmaal te houden.

We houden ons daarbij wel aan strenge regels, zoals de afstand van 1½ meter, het ontsmetten van de handen, navraag over de gezondheidstoestand met betrekking tot verkoudheid en koorts en de registratie van alle aanwezigen. Twee broeders en een zuster zullen u bij binnenkomst informeren en begeleiden. Ook zullen de dienaren bijzondere hygiënemaatregelen treffen voor het Heilig Avondmaal. Zingen is nog niet toegestaan, maar liederen en orgelspel zullen ten gehore worden gebracht om de dienst toch een volledig karakter te geven.

Iedereen is welkom in onze gemeente Zeist. Wel vragen wij u om u tevoren, voor elke dienst, aan te melden via dit formulier. Mochten er onverhoopt geen zitplaatsen meer vrij zijn, dan kunnen wij op uw verzoek een plaats reserveren voor de volgende eredienst.

De diensten in Zeist zullen met beeld en geluid opgenomen worden en wij zullen deze zo spoedig mogelijk via kerkdienst-gemist en YouTube beschikbaar stellen, zodat iedereen ook thuis in de gelegenheid is om de dienst achteraf te zien en te beluisteren. Helaas kunt u op zondagmorgen de actuele dienst thuis niet volgen, maar wel de dienst van de vorige zondag.

Mochten de maatregelen in Nederland veranderen, dan zullen wij ons ook daaraan aanpassen.