Assen

Verpleeghuis ‘Anholt’
Paul Krügerstraat 1
9401 AG  Assen
Eredienst: zondag 10:10 uur
let op: De erediensten vinden op de 2e en 4e zondag van iedere maand plaats.
De 3e zondag van de maand is er gespreksmorgen.
De eredienst op de 5e zondag vind plaats in regio verband (Apeldoorn)
U bent van harte welkom!